ανελκύομαι


ανελκύομαι
ανελκύομαι, ανελκύστηκα, ανελκυσμένος βλ. πίν. 41

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.